14 czerwca 2023

Konferencje o pokoju

Kościół pw św. Mikołaja Gdynia- Chylonia

Pokój na świecie zaczyna się  od pokoju w człowieczym sercu. Przyjdź i zaczerpnij z samego źródła.

Od wielu miesięcy jesteśmy niepokojeni zagrażającymi wydarzeniami. Lękamy się o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Wielu wierzących modli się o dar pokoju. To dobrze. Jednak trzeba pamiętać, że Pan Bóg łaski pokoju nie wylewa na świat, na instytucje, czy organizacje, lecz wlewa ją w twoje i moje serce. I to ty i ja, napełnieni Bożym pokojem, dostajemy zadanie wprowadzania go do świata. Jesteś oczekiwanym pomocnikiem Boga. Przyjdź i zaczerpnij z samego źródła!

Wszystkich spragnionych pokoju i gotowych nieść go światu zapraszamy na trzy spotkania do kościoła pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni, ul. św. Mikołaja 1.

Adoracje „Pokój mój daję wam!”

Jak napełniać serce pokojem?– 31.05.23 godz. 19:15 Dolny Kościół

Jak wprowadzać pokój?- 07.06.23 godz. 19:15 Dolny Kościół

Jak przez pokój serca zmieniać świat? – 14.06.23 o godz. 19:15 Dolny Kościół

Każda z trzech Adoracji będzie poprzedzona krótką katechezą:

Albowiem do życia w pokoju powołał nas Bóg. (1 Kor 7, 15)

Pokój serca jest obecnie wyjątkowo potrzebny. Serce to w Biblii najgłębsza sfera istoty ludzkiej. Tam podejmowane są decyzje, tam sięgają korzenie naszych pragnień. Serce pełne pokoju staje się wolne wobec świata i jest najwłaściwszym naczyniem na wszelkie łaski oraz dary Ducha Świętego.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5,9)

Nie może bałaganiarz wprowadzać ładu, bo nie potrafi go wytworzyć ani utrzymać. Przekazujemy to, co w jakimś sensie posiadamy. Słuszne jest więc, że najpierw staramy się przyjąć łaskę pokoju i niczego z niej nie uronić, a potem dopiero niesiemy ja innym.
Nie jest łatwo wprowadzać pokój tam, gdzie panuje nieufność i lęk, lecz tych którzy trud ten podejmują Bóg obdarza specjalnym błogosławieństwem.

Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. (Ef 4,1-7.11-12)

Pokój wiąże się z jednością. Jest jej niezbędnym warunkiem.
Jedność między człowiekiem i Bogiem, jedność pomiędzy ludźmi oraz jedność w sensie harmonijnego zintegrowania człowieczego wnętrza.

Program każdego spotkania:

• Katecheza pomagająca w uzmysłowieniu sobie niezbędności pokoju serca oraz zrozumieniu warunków, które sprzyjają przyjęciu tej łaski. Treść katechezy podsuwa pomocne obrazy i wskazuje możliwe ścieżki, które każdy z obecnych sam rozważa w swoim sercu i umyśle.
• Adoracja prowadzona przez członków wspólnoty Marana Tha, podczas której wielbimy Dawcę pokoju i prosimy Go o dar pokoju serca. Ten czas będzie składa się z ciszy, pieśni, cytatów z Pisma Świętego i modlitwy spontanicznej.

 Apel do mężczyzn

Świat, Kościół i rodziny dziś wyjątkowo mocno potrzebują męskich serc przenikniętych Bożym pokojem. "Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu." (1Tm 2, 8). Postarajmy się, aby zaproszenie na te Adoracje dotarło do nich jak najszerzej.   

Informacja o prowadzącej:

Ewa Kuczkowska, doradca psychologiczny, od ponad 20 lat należy do Wspólnoty Marana Tha.

Przez kilkanaście lat wraz z mężem była animatorem prowadzącym tzw. małe grupy formacyjne. 

Ukończyła 2-letnie Studium Poradnictwa (Counsellingu) prowadzone przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie. Specjalizuje się w problemie niechcianej samotności i zaburzeń relacji.

Przez 12 lat w kościele p.w. św. Andrzeja Boboli w Sopocie wygłaszała comiesięczne prelekcje dla uczestników Mszy św. z modlitwą o dobrego męża i dobrą żonę.

W 2018 rozpoczęła autorski cykl wykładów pt. Akademia dobrych relacji. Spotkania te traktuje jako okazję do poszerzenia grona osób, które świadomie przeżywając życie, będą ambasadorami dobrych relacji w swoich środowiskach.

IW

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
98 0.059386968612671